Bài 1: KHỞI ĐỘNG trong thái cực quyền


Khởi động trước khi tập thái cực quyền (pre-workout warm-up) là một phần quan trọng của quá trình chuẩn bị trước khi tập luyện thái cực quyền. Nó nhằm mục đích chuẩn bị cơ thể của bạn cho sự căng thẳng cao độ và giúp giảm nguy cơ chấn thương, cải thiện hiệu suất và linh hoạt trong quá trình tập thái cực quyền.

Trả lời