[Tài liệu] Bộ sách 2 Thái Cực Quyền Trần Gia

Đây là tập 2 của bộ Thái cực quyền chính thống, thừa kế từ dòng họ Trần ở Hà Nam, Trung Quốc. Tập này trình bày bộ thứ nhì còn được gọi là “Pháo chùy quyền” và “Phép thôi thủ” Như đã giới thiệu ở tập 1, các động tác trong bộ thứ nhì phức tạp hơn, mau lẹ hơn bộ thứ nhất, cương nhiều nhu ít, lấy nhanh nhẹn để chiếm ưu thế.

Trả lời