Bài 3: BÁT THỨC trong thái cực quyền


Bát thức là bài quyền ngắn, bao gồm các chiêu thức cơ bản, thường xuyên xuất hiện trong các bài truyền thống, nhằm mục đích cho người mới tập làm quen dần, và để những người lớn tuổi cũng có thể tập luyện để nâng cao sức khỏe.

Trả lời